09369512321

رشت، خیابان شهدا، روبروی تازه آباد، نبش مسجد بوعلی

013-33834988

انواع خدمات تبلیغاتی اینستاگرام

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی محبوب در ایران و جهان است که شما مدیر کسب و کار میتوانید از این بستر برای ارائه محصولات و تبلیغات موثر استفاده نمایید.

افزایش فالوور واقعی (حقیقی) هدفمند اینستاگرام

در این سرویس ما میتوانیم با استفاده از آخرین راهکارهای اینستاگرامی برای پیج کسب و کار مورد نظر فالوور واقعی ( مربتط با کسب و کار) جذب نماییم.

بازدهیبسیار بالا
قیمتمناسب
تستدارد
تضمیندارد
افزایش فالوور واقعی اینستاگرام گیل ادز
0.09% CTR
20% less CPA
272% ROI
13% decrease in website bounce rate

The Results

Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

The Solution

Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

112% Increase in site conversion